aktualizováno: 30.12.2021 11:44:24 

Sdružení pro Krompach z.s.

Koncerty Sboru ČVUT Praha

Informace o koncertech a foto v letech 2009 - 2015 najdete na horních záložkách. 

 


 

  

Žitavský pěvecký sbor (Stadtchor Zittau)

 

Smíšený žitavský pěvecký sbor je umělecké sdružení, které bylo založeno v roce 1983, kdy se vedení města Žitava rozhodlo obnovit tradici smíšeného pěveckého sboru. První úspěšná zkouška 45 zpěváků proběhla 27.září 1983, nyní má sbor 50 stálých členů a další zájemce o sborový zpěv.

Jeho repertoár obsahuje úpravy asi 400 lidových písní, spirituálů, madrigalů, klasické sborové skladby i díla současných skladatelů různých žánrů.

Sbor pravidelně vystupuje v Žitavě a okolí. Spoluúčinkoval v Paláci kultury v Drážďanech i při natáčení TV pořadů. Sbor vystupuje i v komorním obsazení podle potřeby pořadatelů.

 Kromě toho sbor navázal kontakty i s dalšími sborovými tělesy ve Spolkové republice a je členem Východosaského sdružení pěveckých sborů. Vydal několik CD se svojí tvorbou. V několika minulých letech absolvoval velmi úspěšné koncerty s Pěveckým sborem ČVUT.

 

 

Pěvecký sbor Českého vysokého učení technického v Praze

 

Smíšený sbor ČVUT je uměleckým sdružením s tradicí sahající až k roku 1949. Přestože jde o amatérský sbor, vystřídalo se během historie ve vedení sboru mnoho vynikajících profesionálních hudebníků. V současné době má sdružení přes padesát členů. Kromě studentů, absolventů, pedagogů a zaměstnanců ČVUT jsou v jeho řadách i další zájemci o sborový zpěv nejrůznějších povolání.

Repertoár sboru je velmi široký a zahrnuje hudbu od renesance až do současnosti, přičemž zvláštní pozornost je věnována hudbě českých autorů. Kromě sborových skladeb (a capella) i s doprovodem klavíru či varhan se sbor věnuje i provedení rozměrnějších symfonických skladeb . Kromě toho má na repertoáru i úpravy lidových písní a spirituálů.

Pěvecký sbor ČVUT pravidelně vystupuje na koncertech a hudebních festivalech jak v ČR, tak i v zahraničí. Kromě vlastních sborových koncertů  sdružení umělecky spolupracuje s mnoha jinými hudebními tělesy a sólisty. Mezi poslední úspěchy sboru patří provedení „Requiem“ W. A. Mozarta společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu či provedení Mozartova „Te Deum“ s orchestrem ČVUT ve Španělském sále Pražského hradu za přítomnosti prezidenta republiky a vystoupení pro presidenta republiky v Lánech. V říjnu 2012 sbor vystoupil pro Konfederaci politických vězňů ve Španělském sále Pražského hradu a  pravidelně vystupuje v Chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském  náměstí, zejména v předvánočním a vánočním období.  V roce 2013 sbor provedl Verdiho Requiem  v katedrále sv. Víta a Smetanově síni Obecního domu.

Kromě radosti z provozování hudby a přátelské atmosféry nabízí sbor svým členům i bezplatnou pěveckou výchovu pod vedením profesionálních hlasových poradců.