aktualizováno: 25.06.2020 22:24:12 

Sdružení pro Krompach z.s.

 

Pozor, pozor, červencové Rozhledy jsou k dispozici na záložce Krompašské Rozhledy! 


 

Zde bývá přehled kulturních akcí, které se mají konat. 

?????????????
 

O T V Í R Á M E   K N I H O V N U

od 30.5.2020 

sobota 10 - 11 hodin

V knihovně je k dispozici veřejný internet. Přijďte, půjčíme i PC, vyřídíte si své maily, najdete si, co potřebujete na internetu. Káva, čaj, úsměv paní knihovnice vždy k dispozici.

e_mail pro možnost objednání knih předem:  knihovna_kr@volny.cz

Dodržujte aktuální hygienické předpisy. Knihy jsou dezinfikovány.


 

Kdy a jak se Sdružení pro Krompach z.s. zformovalo:                    

 Před koncem února 2007 byla ministerstvu vnitra ČR odeslána žádost o registraci občanského sdružení  s  názvem „ Sdružení pro Krompach o.s.“ (dále jen SpK). Deset   zakládajících členů sdružení  se shodlo v  názoru, že SpK ( v  němž by se mohly sdružovat fyzické a právnické osoby z  ČR nebo členských států EU), by se  mělo  aktivně podílet na    realizaci obecně prospěšných činností pro obec Krompach v Libereckém kraji, a to zejména v  oblasti spolupráce s  orgány vedení obce, problematiky kulturních a obchodních kontaktů s  příhraničními obcemi v  rámci euroregionu Nisa, ochrany životního prostředí, ochrany památek a kulturních hodnot a k  dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti.

 
Ve stanovách, předložených ke schválení Ministerstvu vnitra ČR,  jsou cíle SpK formulovány takto :
 
· spolupráce s  orgány vedení obce při rozvoji obce a řešení místních problémů
· vytváření podmínek pro spolupráci s  příhraničními obcemi v  rámci Euroregionu Nisa
· vytváření podmínek pro vznik podnikatelských záměrů přispívajících k  rozvoji obce
· ochrana životního prostředí
· ochrana památek, kulturních hodnot a  krajinného rázu
· pořádání kulturních a osvětových akcí
· organizování občanských kampaní a petičních akcí v  souladu s  cíli sdružení
 
 
 
 
 

Registrace:

Oficiálně jsme byli Ministerstvem vnitra zaregistrováni 19.3.2007 a to pod čj. VS/1-1/66985/07-R, IČO 28553161.

 

 

Kontakty:

Předseda: Rudolf Kalita

Sídlo: Valy 75, Krompach,  PSČ: 471 57  IČ: 28553161

Tel.:    606 716 792, 602 225 099

E-mail: spk_krompach@volny.cz    

            kalitovi@volny.cz 

www:  www.spk-krompach.wbs.cz 

 

Stanovy  (dle nového Občanského zákoníku)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


TOPlist
 Návštěvnost:   |   Mapa stránek